Társasági forma és cégjegyzékszám:
GmbH
Amtsgericht Hannover
HRB 58272
Umsatzsteuer-Ident-Nr.
DE 135 099 727
Ügyvezető igazgató:
Keiji Okamoto


Cím:
Konica Minolta
Business Solutions
Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen
Németország
Tel.: +49 (0)511 7404-0
Fax: +49 (0)511 741050

Felelősség kizárási nyilatkozat


Felhasználási feltételek és az oldal tartalmával kapcsolatos különleges információk

A jelen weboldalon található online tartalmak kizárólag tájékoztatási célokra használhatók, kereskedelmi vagy magáncélú felhasználásuk tilos. Tilos a tartalmak közzététele számítógépes hálózatokon vagy egyéb médiumokban. Tilos a tartalmak és a dokumentumok módosítása. A fenti szabályok megsértése büntetőeljárást von maga után. A jelen weboldalon közzétett tartalmak, dokumentumok és az ezekhez kapcsolódó grafikus anyagok tartalmazhatnak műszaki pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat. Az ezekben foglalt információ rendszeresen változik vagy kiegészül. Továbbá, a jelen weboldal szerkesztői fenntartják a jogot, hogy külön értesítés nélkül töröljék az információk egészét vagy egyes részeit, illetve véglegesen vagy átmenetileg beszüntessék a közzétételt. Ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget a közölt információk időszerűségével, teljes körűségével, minőségével vagy helytállóságával kapcsolatban. A közölt – esetlegesen pontatlan és/vagy hiányos – információk felhasználásával okozott jelentős vagy jelentéktelen károkkal kapcsolatos felelősségi igényeket ezennel kizárjuk. A jelen Felelősség kizárási nyilatkozat csak bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan és felróható károkozás esetén tehető semmissé.


Tulajdonjogok és szerzői jogok védelme, nyilvántartási kötelezettség

A "DEVELOP" és az "ineo" név a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH védjegyei, amelyek mind szó- mind ábrás védjegyként bejegyzésre kerültek. A weboldalon említett minden egyéb termék megnevezés és cégnév a tulajdonosa védjegyzett nevének minősülhet, és így korlátozás nélkül a bejegyzett tulajdonosa székhelye szerint hatályos vonatkozó nyilvántartási és tulajdonjogi törvények rendelkezéseinek a hatálya alá esik. Kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a szerkesztőkkel. A jelen weboldal létrehozása során a szerkesztői csapat gondoskodott arról, hogy vagy saját maga hozza létre a szöveges, grafikus, fénykép és hang dokumentumokat, animációkat és képsorokat, vagy jogdíjmentes alternatívákat vegyen igénybe, vagy tiszteletben tartsa a mindenkori szerzői jogokat. A szerkesztői csapat által bármilyen formában létrehozott és közzétett tartalmak szerzői joga a felelős szerkesztők tulajdonát képezi. A szerző kifejezett beleegyezése nélkül tilos reprodukálni vagy felhasználni a jelen weboldalt más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban.


Nyilvánosan felhasználható területek és harmadik fél tartalmakra mutató linkek

A jelen weboldal szerkesztői csapata nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizni tudná a harmadik felek által üzemeltetett internetes oldalakra mutató közvetlen vagy közvetett linkek tartalmát. Az esetleges illegális tartalmakra vonatkozó ellenőrzés kizárólag a link beillesztése időpontjában került elvégzésre. Mivel a szerkesztőknek nincs befolyása a harmadik felek által üzemeltetett oldalak változásaira, kifejezetten elhatárolódnak a harmadik fél oldalakon elérhető minden olyan tartalomtól, amely a link létrehozását követően került módosításra. Ez vonatkozik a társaság saját internetes ajánlatában szereplő valamennyi linkre és hivatkozásra is. Ugyanez vonatkozik továbbá a kifejezetten erre a célra létrehozott weboldalon található, nyilvánosan módosítható területekre, például vitafórumok, vendégkönyvek stb. A szerkesztők minden lehetséges intézkedést meghoztak a harmadik fél tartalmak jogszerűségének, helytállóságának és teljes körűségének az ellenőrzése érdekében, ugyanakkor jelenleg erre semmilyen garanciát nem vállalnak. Ezért a szerkesztői csapat ezennel elhatárolódik minden, az érintett tartalomterületeken elérhető, harmadik fél által elhelyezett tartalomtól. Kizárólag az információ közzétevője felel minden téves, hiányos vagy illegális tartalomért, illetve – különösen – a harmadik fél információk felhasználásából eredő károkért.


Adatvédelem

A weboldal megtekinthető és használható a felhasználó személyes adatainak megadása nélkül. A webhely egyes részei melyek információk vagy a szolgáltatások letöltését teszik lehetővé szükségessé tehetik, hogy a felhasználók személyes adatokat adjanak meg a szolgáltatások vagy különleges tartalmak elérésére, vagy jelszóvédelemmel rendelkező felhasználóként regisztráljanak. Ezekben az esetekben kérjük, tekintse át adatvédelmi irányelveinket (Link). "


Jogi érvényesség

A jelen Felelősség kizárási nyilatkozat az internetes ajánlat része. Amennyiben a jogi helyzet változása miatt a jelen szöveg egyes bekezdései vagy mondatai részlegesen vagy teljesen érvényüket vesztik, ez nem érinti a dokumentum fennmaradó bekezdéseinek a tartalmát vagy érvényességét.